Om webbplatsen

Webbplatsen vinumstables.se är en webbplats som ägs av företaget Vinum Stables. Syftet med webbplatsen är att sprida information om vår verksamhet.

Det kan inte uteslutas att felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan förekomma på webbplatsen. Användning av uppgifter som finns på webbplatsen sker därför på eget ansvar.

Om kakor (cookies) på webbplatsen

Webbplatsen vinumstables.se använder inte kakor (cookies).

Synpunkter på webbplatsen

Det går bra att lämna synpunkter på webbplatsen via länken "Kontakt", högst upp i högra hörnet på hemsidan.

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd.

Kontakta alltid Vinum Stables vid tveksamhet.